Tesselaar Freesia heeft een primeur in Nederland: een nieuw zonlichtsysteem dat kasverwarming zonder fossiele brandstof realiseert. Dit wordt het grootste zonlichtsysteem van Nederland. Eigenaar en initiatiefnemer Pip Tesselaar is op dit moment bezig met de ontwikkeling van dit innovatieve, duurzame project op praktijkschaal. Eind 2018 moet het zonlichtsysteem gerealiseerd en operationeel zijn.

 

duurzame kasverwarming

Kasverwarming zonder fossiele brandstof, hoe gaat dat in zijn werking? Het nieuwe zonlichtsysteem van Tesselaar Freesia maakt gebruik van zonthermie, oftewel zonnewarmte. Dit is het opwarmen van kasverwarmingswater met behulp van zonlicht. Tijdens de zomermaanden slaat het systeem het warmteoverschot op in bronnen onder de grond. Bij een tekort aan warmte tijdens de wintermaanden, wordt het overschot weer opgepompt uit de bodem. De tempratuur van het water wordt door een warmtepomp verder verhoogd tot circa veertig graden, om de kassen te verwarmen.

 

Het zonthermie veld bestrijkt één hectare land en zal naast de huidige kassen van Tesselaar Freesia gebouwd worden. Na de realisatie levert het systeem 5.000 MWh per jaar op. Deze hoeveelheid staat gelijk aan het energieverbruik van 300 Nederlandse huishoudens. Pip Tesselaar: “Het zonlichtsysteem draagt dus niet alleen bij aan de kasverwarming zonder fossiele brandstoffen, maar ook aan de duurzame bedrijfsvorming van Tesselaar Freesia.”

 

Het project is inmiddels gestart, waarbij de eerste 2500 vierkante meter operationeel gemaakt wordt. Na de bouw, de installatie en een testperiode, zal duidelijk worden of het systeem naar behoren functioneert. Bij goed functioneren, start rond augustus van dit jaar de tweede fase. Hierbij worden de overige vierkante meters gebouwd en operationeel gemaakt. Eind van dit jaar moet het project compleet gerealiseerd zijn.

 

ozon drainwaterontsmetterEen ander onderdeel van het project, is het zuiveren en hergebruiken van de reststromen van afval- en drainwater, met een nieuw ozon-waterzuiveringssysteem (zie onderstaande afbeelding). Drainwater is het te veel aan gietwater c.q. voedingswater dat niet door het gewas wordt opgenomen. Dit water wordt gezuiverd en kan opnieuw gebruikt worden voor gietwater in de kas. Hierdoor bespaart Tesselaar Freesia op voedingsstoffen, omdat deze niet onnodig worden geloosd. Het water wordt gezuiverd van stoffen die we niet willen gebruiken, zoals ziektes. Zo wordt bespaard op het gebruik van kunstmeststoffen én belasten wij het milieu niet meer met afvalwater. Het systeem is op dit moment operationeel.

 

 

 

Om het geheel rendabel te maken, subsidiëren de provincie Noord-Holland en het Europees Landouwfonds voor Plattelandsontwikkeling dit duurzame project van Tesselaar Freesia.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

flag_yellow_high PNH_RGB_pos